Aktivitetskalender
Lokalforening Kronjylland.

2022

=================================================================================
Obs.: Alle onsdag aftens arrangementer starter kl. 19.00
=================================================================================
2022

==================================================================================

    Søndag den 29. maj 2022

  Peace Keepers Day markeres.

Vi starter ved Mindestenen, og fortsætter med et beskedent traktement i Marinestuen.
Viceborgmester Claus Berggren vil tale ved Mindestenen.

 
     

=================================================================================

Onsdag den 29. juni 2022

 
Årsdagen for henrettelsen 8 medlemmer af Hvidstengruppen markeres i Hvidsten

 
 

Billederne er fra tidligere år

=================================================================================

    Mandag den 5. september 2022

  Programmet ikke offentliggjort endnu.
     

=================================================================================

    Onsdag den 14. september 2022

 

Det bliver så Hans, som skal fortælle om sine udsendelse for Politiet og sin kamp imod PTSD.

Titlen er: "Knogler og Gryder"


Arrangementet er sammen med Veteraninitiativet i Randers.
     

=================================================================================

    Onsdag den 12. oktober 2022

  Vi får besøg af pens. MJ Hans Aage Simonsen fra Aabybro.
Han er den, som har været nærmest på projekt REGAN VEST. Både under opførelsen og som en slags vicevært i tiden frem til nu.

Han vil holde foredrag for os om "Den kolde krig", og om tilblivelsen af REGAN VEST, regeringsanlægget, som ligger godt gemt i Rold skov.

REGAN VEST er overdraget til "Mordjyske Museer", som arbejder på at gøre anlægget klar til at modtage publikum.
Det er et omfattende arbejde med nødudgange, toiletforhold for publikum og meget mere.
Det forventes tidligst færdigt til oktober, og så snart vi får klarmelding, vil vi arrangere en udflugt hertil.
Vi havde håbet på lørdag den 15. oktober, men det er tvivlsomt, om man vil være klar til at modtage besøgende. 

Arrangementet er åbent for alle Veteraner og pårørende.
     

=================================================================================

    Mandag den 24. oktober 2022

  Vi markeres FN's fødselsdag og uddeler eventuelle Fredsprismedaljer,
men ellers er programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 9. november 2022

  Vi har indgået en aftale med Jesper Bahnsen, kasserer i Veterancafé Randers.
Jeg er ikke helt sikker på, hvad Jesper har bedrevet, men når han har fået "Bronze Star", må han have gjort noget.

Bronze Star er den fjerde-højeste amerikanske militær-dekoration/ orden, som kan blive tildelt ethvert medlem af det amerikanske militær. Dekorationen gives for heroiske handlinger og meriterende indsatser i krigszoner.

Jeg tror, det er noget, han selv må gøre rede for i november.

Jesper er p.t. sygemeldt, men vi håber at han evt. ved en operation kan blive i stand til at fortælle os om sin fortid.

Mødet kan om nødvendigt blive flyttet til en anden dato.
     

=================================================================================

    Onsdag den 23. november 2022

  Julebanko
     

=================================================================================

    Torsdag den 22. december 2022

  Vi mindes !
     

=================================================================================
2023

==================================================================================

 

 

Onsdag den 11. januar 2023

 

 

 


Programmet er ikke fastlagt

 

 

 

 

=================================================================================

 

 

Lørdag den 15. eller 22. januar 2023

 

 

 


Nytårsgudstjeneste i Sct. Mortens kirke

Arrangeret af Hjemmeværnskompagni Hvidsten

 

 

=================================================================================

 

 

 

Onsdag den 8. februar 2023

 

 

 


Så er der igen generalforsamling, og denne gang er der valg af kasserer.Indkaldelse og dagsordenReferat fra generalforsamling 2022

 

 

Fanen er ført ind

 

Billederne er fra tidligere år

 

Så er der Gule ærter

=================================================================================

 

 

Onsdag den 8. marts 2023

 

 

 


Programmet er ikke fastlagt

 

 

 

 

=================================================================================

    Tirsdag den 4. april 2023

  NATO's fødselsdag markeres.

Vi starter ved Mindestenen kl. 17.00, og fortsætter med et beskedent traktement i Veteranhuset.

 
 
     

=================================================================================

 

 

Onsdag den 12. april 2023

 

Programmet er ikke fastlagt
 

 

 

 

=================================================================================

 

 

Torsdag den 4. maj 2023

 

 

 

Danmarks befrielse mindes i Mindelunden i Hvidsten.

Arrangement af Hjemmeværnskompagni Hvidsten. 

 

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Onsdag den 10. maj 2023

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Mandag den 29. maj 2023

  Peace Keepers Day markeres.

Vi starter ved Mindestenen, og fortsætter med et beskedent traktement i Marinestuen.

 
     

=================================================================================

     

  Sommerstævne afholdes normalt fredag, lørdag og søndag den 3. week-end i juni

såfremt en eller flere lokalforeninger tilbyder at arrangere det.
     

=================================================================================

    Torsdag den 29. juni 2023    

 
Årsdagen for henrettelsen 8 medlemmer af Hvidstengruppen
markeres i Mindelunden i Hvidsten

Arrangeret af Hjemmeværnskompagni Hvidsten
 
 

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Tirsdag den 5. september 2023

  Programmet ikke offentliggjort endnu.
     

=================================================================================

    Onsdag den 13. september 2023

 
Programmet er ikke fastlagt

 
     

=================================================================================

    Onsdag den 11. oktober 2023

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Tirsdag den 24. oktober 2023

  Vi markeres FN's fødselsdag og uddeler eventuelle Fredsprismedaljer,
men ellers er programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 8. november 2023

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Onsdag den 22. november 2023

  Julebanko
     

=================================================================================

    Fredag den 22. december 2023

  Vi mindes !
     

=================================================================================
2024

==================================================================================

 

 

Onsdag den 10. januar 2024

 

 

 


Programmet er ikke fastlagt

 

 

 

 

=================================================================================

 

 

Lørdag den 21. januar 2023

 

 

 


Nytårsgudstjeneste i Sct. Mortens kirke

Arrangeret af Hjemmeværnskompagni Hvidsten

 

 

=================================================================================

 

 

 

Onsdag den 14. februar 2024

 

 

 


Så er der igen generalforsamling, og denne gang er der valg af formand.Indkaldelse og dagsordenReferat fra generalforsamling 2023

 

 

Fanen er ført ind

 

Billederne er fra tidligere år

 

Så er der Gule ærter

=================================================================================

 

 

Onsdag den 13. marts 2024

 

 

 

Programmet er ikke fastlagt

 

 

 

 

=================================================================================

    Torsdag den 4. april 2024

  NATO's fødselsdag markeres.

Vi starter ved Mindestenen kl. 17.00, og fortsætter med et beskedent traktement i Veteranhuset.

 
 
     

=================================================================================

 

 

Onsdag den 10. april 2024

 

Programmet er ikke fastlagt
 

 

 

 

=================================================================================

 

 

Lørdag den 4. maj 2024

 

 

 

Danmarks befrielse mindes i Mindelunden i Hvidsten.

Arrangement af Hjemmeværnskompagni Hvidsten. 

 

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Onsdag den 8. maj 2024

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Onsdag den 29. maj 2024

  Peace Keepers Day markeres.

Vi starter ved Mindestenen, og fortsætter med et beskedent traktement i Marinestuen.

 
     

=================================================================================

     

  Sommerstævne afholdes normalt fredag, lørdag og søndag den 3. week-end i juni

såfremt en eller flere lokalforeninger tilbyder at arrangere det.
     

=================================================================================

    Lørdag den 29. juni 2024    

 
Årsdagen for henrettelsen 8 medlemmer af Hvidstengruppen
markeres i Mindelunden i Hvidsten

Arrangeret af Hjemmeværnskompagni Hvidsten
 
 

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Torsdag den 5. september 2024

  Programmet ikke offentliggjort endnu.
     

=================================================================================

    Onsdag den 11. september 2024

 
Programmet er ikke fastlagt

 
     

=================================================================================

    Onsdag den 9. oktober 2024

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Torsdag den 24. oktober 2024

  Vi markeres FN's fødselsdag og uddeler eventuelle Fredsprismedaljer,
men ellers er programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 13. november 2024

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

    Onsdag den 27. november 2024

  Julebanko
     

=================================================================================

    Søndag den 22. december 2024

  Vi mindes !
     

=================================================================================
2025

==================================================================================

    Onsdag den 8. januar 2025

  Programmet er ikke fastlagt
 
     

=================================================================================

 

 

Lørdag den 19. januar 2025

 

 

 


Nytårsgudstjeneste i Sct. Mortens kirke

Arrangeret af Hjemmeværnskompagni Hvidsten

 

 

=================================================================================


 

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================