Aktivitetskalender
Lokalforening Kronjylland.

2019

=================================================================================
Obs.: Alle onsdag aftens arrangementer starter kl. 19.00

=================================================================================

    Onsdag den 29. maj 2019
    Peacekeepers Day
Hjælp os med at gøre denne dag til en tradition ved vor egen Mindesten
     

=================================================================================

Engage music festival
25 maj 2019 – Refshaleøen

Hvem er veteran?
Hvert år udsendes flere hundrede danskere til verdens brændpunkter, der er læger, sygeplejersker, soldater, politibetjente, psykologer, rådgivere og mange andre typer specialister, som arbejder med konflikter, genopbygning og udvikling.
ENGAGE vil gerne sige tak til de mennesker og holde en folkefest, hvor hele Danmark er velkommen og vise at vi også kan hjælpe hinanden efter missionen.
»Veteranfonden vil gerne være med til at vise, at en veteran er mange typer mennesker. Målet er at få kendskabet udbredt til hele Danmark, og vi arbejder på at gøre det til en tilbagevendende begivenhed«

Kunne du tænke dig at komme med, så kontakt Veteran Caféen i Randers

=================================================================================

  Den 1. juni kl. 14.00 besøger vi Mindelunden ved Rindsholm Kro og hører Frode fortælle om tilblivelsen. Derefter går vi indenfor på kroen, hvor Hanne er klar med kaffe og kringle.
Derpå vil Frode fortælle om kroens historie og hans egen tilgang til den og om Mindelunden.
Til slut om Frodes egen soldatertid.

Vejret på dagen vil afgøre programmets forløb, men det ligger fast, at vi starter med kaffe og kringle og slutter besøget med Dragongryde og æblekage


 
 

Rindsholm Kro

     

Frode ved et af monumenterne i Mindelunden

=================================================================================

  Den 29. juni mindes vi 75 årsdagen for henrettelsen af Hvidstengruppen


 

Billederne er fra tidligere år

 

Mindelunden i Hvidsten 2017

     

Arne og Leo på vagt 2017

=================================================================================

    Onsdag den 11. september 2019

  Anders Straarup har forsket i, og er nok den mest vidende i Danmark omkring nedskudte allierede flyvere under 2. Verdenskrig.
Han vil fortælle om:
Allierede flyvere skudt ned over Danmark – med lokale vinkler.

Anders Straarup adresserer med sin hjemmeside www.airmen.dk et vigtigt emne, nemlig de allierede flyvere. De betalte den højeste pris for, at Danmark igen kunne blive et frit land. Anders Straarups store arbejde de seneste 10 år med at dokumentere og præsentere information om de piloter og besætnings-medlemmer, som blev skudt ned over Danmark under krigen, er beundringsværdigt. Det er vigtigt, at vi husker på, at fred og frihed har en pris, som bl.a. blev betalt af de allierede flyvere, som præsenteres på hjemmesiden.
 

Hæderen er tildelt af Danske Flyvejournalisters Klub

     

=================================================================================

    Onsdag den 9. oktober 2019
    Vi får besøg af OB Kim Nielsen fra Karup
     

=================================================================================

    Onsdag den 13. november 2019
  Jan Toft fra Stenbergholt fortæller om både muntre og mindre muntre oplevelser under udsendelsen med ISAF 4 i Afghanistan.
     

=================================================================================

    Onsdag den 27. november 2019
    Julebanko
     

=================================================================================

    Søndag den 22. december 2018
    Det er dagen, hvor vi mindes de kammerater, som ikke kom levende hjem.
    Måske skal vi i stedet lægge buketten ved den nye mindesten ved en højtidelighed, hvor Marineforeningen med flere alligevel samles ved Mindeankeret.

=================================================================================
2020

=================================================================================

    Onsdag den 8. jan 2020
  Steen Møller Petersen fra Viborg, Pens. OL og tidligere næstformand i Landsforeningen kommer og fortæller om sin karriere i Prinsens Livregiment som "Pus" hos OB Lund, og udsendt som chef for DANCON 5/UNIFIL i Libanon.
     

=================================================================================

  Lørdag den 18. januar 2020 Hjemmeværnskompagni Hvidsten arrangerer igen i år Nytårsgudstjeneste

 
 

Så er fanerne på plads ved Alteret

 

Billederne er fra tidligere år

 

Fanerne klar i våbenhuset

=================================================================================

  Onsdag den 12. februar 2020
Så er der igen generalforsamling, og denne gang SKAL vi vælge ny formand.


 

 

 

Fanen er ført ind

 

Billederne er fra tidligere år

 

Så er der Gule ærter

=================================================================================


 

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================