Aktivitetskalender
Lokalforening Kronjylland.

2019

=================================================================================
Obs.: Alle onsdag aftens arrangementer starter kl. 19.00

=================================================================================

  Torsdag den 24. oktober 2019

Vi har planer om, og godkendt af Marineforeningen, at vi selv markerer denne dag med overrækkelse af Fredsprismedaljer.

Vi har to medaljemodtagere i år, Freddy og Henrik.

Vi starter ved Mindestenen kl. 18.30, hvor vi lægger blomster, og tidl. borgmester Henning Jensen Nyhuus vil holde en kort tale om FN's oprettelse og formål. Derefter fortsætter vi med et beskedent traktement i Marinestuen, Toldbodgade kl. 19.00..

Af hensyn til indkøb, må du gerne give et praj, hvis du kommer.


 

     

=================================================================================

  Onsdag den 13. november 2019 får vi besøg af OB Kim Nielsen fra Karup.
Chef for Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution


Kim startede sin karriere i Forsvaret i 1991 hos Prinsens Livregiment og er siden uddannet som kamptropofficer med operativ tjeneste i både infanteri og kampvogn. Han har desuden været lærer på Hærens sergentskole og Hærens kampskole, inden han - bl.a. via Hærens Operative Kommando (nu FKO Hærkommandoen), Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet - er blevet chef for Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD).

Han var udsendt som kompagnichef til Kroatien i 1993 og som stabschef for den danske bataljon i Irak i 2005. I kraft af sine forskellige funktioner sidenhen har han besøgt stort set alle danske missioner indtil 2012.

Hans lange erfaring i forskellige dele af Forsvaret har givet et indgående kendskab til de kunder, som FDD servicerer.

Jesper Bahnsen

   

=================================================================================

  Onsdag den 27. november 2019

Julebanko nøjagtig, som vi plejer at gøre det med æbleskiver og gløgg.

Selvfølgelig også de sædvanlige lotterier.

Julebanko 2018

   

=================================================================================

  Søndag den 22. december 2019

Det er dagen, hvor vi blandt andre mindes de kammerater, som ikke kom levende hjem.
Vi vil  lægge buketten ved den nye mindesten på dagen, og forhåbentlig kan vi samles på Marinestuen sammen med Lars Gjættermann.

22. december 2018

   

=================================================================================
2020

==================================================================================

  Onsdag den 8. jan 2020


Steen Møller Petersen fra Viborg, Pens. OL og tidligere næstformand i Landsforeningen kommer og fortæller om sin karriere i Prinsens Livregiment som "Pus" hos OB Lund, og udsendt som chef for DANCON 5/UNIFIL i Libanon.

Steen Møller Petersen

   

=================================================================================

  Lørdag den 18. januar 2020 Hjemmeværnskompagni Hvidsten arrangerer igen i år Nytårsgudstjeneste

 
 

Så er fanerne på plads ved Alteret

 

Billederne er fra tidligere år

 

Fanerne klar i våbenhuset

=================================================================================

  Onsdag den 12. februar 2020
Så er der igen generalforsamling, og denne gang SKAL vi vælge ny formand.


 

 

 

Fanen er ført ind

 

Billederne er fra tidligere år

 

Så er der Gule ærter

=================================================================================

 

Onsdag den 11. marts 2020

Pens. Major Peder Korshøj har rejst med den Transsibiriske Jernbane, og det har han et underholdende foredrag om.

Det vil han gerne komme og holde for os.

Præsentation, Fakta om Rusland, Turen i hovedpunkter, Jernbanens historie, Ophold i toget,

Billeder fra turen

Forbered jer på en spændende aften.

     

=================================================================================

  Lørdag den 4. april 2020NATO's fødselsdag markeres enten i Rindsholm eller i Randers
 
     

=================================================================================

  Onsdag den 15. april 2020


Gæst Jens Morten Jørgensen

Emne: Bosnien.
     

=================================================================================

  Onsdag den 4. maj 2020

Danmarks befrielse markeres i Hvidsten

 
   

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Onsdag den 13. maj 2020

 
Programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Fredag den 29. maj 2020

  Peace Keepers Day markeres.

Vi starter ved Mindestenen, og fortsætter med et beskedent traktement i Marinestuen.
 
     

=================================================================================

  Mandag den 29. juni 2020

Årsdagen for henrettelsen 8 medlemmer af Hvidstengruppen markeres i Hvidsten

 
   

 

 

Billederne er fra tidligere år

 

 

=================================================================================

    Fredag den 17. - 19. juli 2020

  Sommerstævne
     

=================================================================================

 

    Onsdag den 9. september 2020

 
Vi har indgået en aftale med Jesper Bahnsen, kasserer i Veterancafé Randers.
Jeg er ikke helt sikker på, hvad Jesper har bedrevet, men når han har fået "Bronze Star", må han have gjort noget.

Bronze Star er den fjerde-højeste amerikanske militær-dekoration/ orden, som kan blive tildelt ethvert medlem af det amerikanske militær. Dekorationen gives for heroiske handlinger og meriterende indsatser i krigszoner.

Jeg tror, det er noget, han selv må gøre rede for i september.

Jesper Bahnsen

   

=================================================================================

    Onsdag den 9. september 2020

  Programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 14. oktober 2020

  Programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Lørdag den 24. oktober 2020

  Programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 11. november 2020

  Programmet ikke fastlagt.
     

=================================================================================

    Onsdag den 25. november 2020

  Julebanko
     

=================================================================================

    Tirsdag den 22. december 2020

  Julebanko
     

=================================================================================


2021

==================================================================================

    Onsdag den 13. januar 2021

  Programmet er ikke fastlagt
     

=================================================================================

  Lørdag den 23. januar 2021 Hjemmeværnskompagni Hvidsten arrangerer igen i år Nytårsgudstjeneste

 
 

Så er fanerne på plads ved Alteret

 

Billederne er fra tidligere år

 

Fanerne klar i våbenhuset

=================================================================================

  Onsdag den 10. februar 2021
Så er der igen generalforsamling, og denne gang er der valg af kasserer.

 

 

 

Fanen er ført ind

 

Billederne er fra tidligere år

 

Så er der Gule ærter

=================================================================================


 

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================