Tilblivelsen af
Lokalforening Kronjylland.


Lokalforeningen blev stiftet på et møde på Randers Kaserne om aftenen den 8. nov. l988 hvor tidligere FN -soldater i området Randers- Mariager-Hobro-Hammershøj-Ulstrup-Hadsten- og store dele af Djursland gennem omtale i dagspressen var opfordret til at give møde.
 

Primus motor omkring starten var Preben Johannesen, som også blev foreningens første formand.

På det indkaldte møde på Randers kaserne var ca. 50 fremmødte gl. soldater, hvor den stiftende generalforsamling blev afholdt.

Max Nielsen fra Lokalforening Århus og De Blå Baretters daværende landsformand Torben Alstrup Nielsen fra Viborg var til stede og foreningen fik sit navn De Blå Baretter FN-Soldaterforening Kronjylland.

Der blev valgt bestyrelse med følgende sammensætning:

Formand Preben Johannesen, Gaza 10.
Kasserer Tommy Alstrup Nielsen, Cypern 39 og 40.
Sekretær Dieter Grothe Cypern, 41 og 42.
Bestyrelsesmedlem Claus Mølgaard Nielsen, Cypern 41 og 42.
Bestyrelsesmedlem Aage Pedersen, Cypern 25.
Revisorer var: Erik Johannsen og Knud Spangsø.

De første medlemsmøder blev afholdt i et lokale på "Højriis" i Dronningborg.

Året efter blev Claus Mølgaard Nielsen kasserer, da Tommy flyttede.

Ved generalforsamlingen 1993 år blev Claus Mølgaard Nielsen formand, og ny kasserer blev Aage Pedersen.
Ny i bestyrelsen blev herefter Erik Johannsen, og som ny revisor tiltrådte Willum Clausen.
 


Som om det var sædvane blev Aage efter nogle år formand, og Erik Borgbjerg, Cypern 4, som var nyvalgt i bestyrelsen, blev ny kasserer, og således er det stadig (2020).

På generalforsamlingen 2010, hvor vi også fik en kraftig revision af vore vedtægter, ønskede Aage ikke at modtage genvalg, så ny formand for Kronjylland blev Erik Johannsen (Cypern 1), som i mange år har været sekretær i bestyrelsen.
Her blev indført i vedtægterne, at formanden var på valg i lige årstal, og kassereren i ulige årstal.
Den øvrige bestyrelse bestod herefter af: Ernst Kristensen valgt i lige årstal og
Kaj B. Rasmussen og Erik Bang Andersen valgt i ulige årstal. Kasserer var fortsat Erik Borgbjerg.

På generalforsamlingen 2014 stod det klart, at Erik grundet alvorlig sygdom ikke ville være i stand til at fortsætte, og som ny formand blev valgt lokalforeningens revisor siden 1988, Knud Spangsø (Cypern 4).
Han betingede sig dog, at det kun skulle være for en enkelt periode på 2 år.
Til trods herfor blev Knud Spangsø i 2016 genvalgt for en periode mere. Ligeledes i 2018.
I 2017 ønskede næstformand Kaj B. Rasmussen at udtræde af bestyrelsen og fortsætte som resourceperson.
Ny i bestyrelsen og ny næstformand blev suppleanten Hans Christian Mortensen.
Den øvrige bestyrelse fortsatte uændret.
Suppleanter var herefter: Erik Bugge og Jacob Wormslev Møller.

På generalforsamlingen 2020 ønskede Knud Spangsø ikke genvalg, og som ny formand valgtes den hidtidige næstformand, Hans Christian Mortensen.
Ny i bestyrelsen og ny næstformand blev suppleanten Erik Bugge.
Den øvrige bestyrelse fortsatte uændret.
Suppleanter var herefter: Jes Nørholm og Jacob Wormslev Møller.

Lokalforeningens nye vedtægter.
 

Webmaster: Knud Spangsø har sidst opdateret siden søndag den 01. august 2021.