Set og sket i 2014:                                                        
Siden er sidst opdateret 04. maj 2021 16:44

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

November - Julebanko

 

Julebanko den 26. november var som sædvanligt et tilløbsstykke med et par og fyrre deltagere og en veloplagt Daniel som opråber. Der blev taget godt fra af både æbleskiver og gløgg. Til lykke til de, som fik præmier med hjem.

 

Daniel i julehumør

     

Alle er koncentrerede

=================================================================================
November - Møde med Landsformand Niels Hartvig Andersen


Leo får Fredsprismedaljen

 

Ved mødet med Landsformanden den 5. november havde vi, der var mødt et par gode timer sammen med en velforberedt landsformand, som lagde ud med at byde på et glas rødvin. Inden han takkede af, fik han overdraget vor gamle fane til brug ved fælles faneparader i landsforeningsregi.

Landsformanden fik efter mødet vor gamle fane med til depot i København, så den kan bemandes og deltage i faneparader på Sjælland, hvor den kan bæres af Blå Baretter derfra.

Vi burde have været mange flere denne aften . . . . . .
 

 


En beskeden forsamling

Den gamle fane afleveres

     

Spørgsmål besvares

=================================================================================

John P. Kristensen var i Gaza på hold 8.
I Gaza lærte vi John at kende som en overordentlig troværdig og tillidsfuld person. John og hans hustru, Birgit levede det meste af deres liv i Norge, hvor de fik to børn. Da de havde et sommerhus ved Mariager, bibeholdt John sit medlemskab af Lokalforening Kronjylland.
Kronjylland har nu mistet et medlem. John afgik ved døden i sit hjem midt i oktober 2014. Vi har mistet en trofast kammerat og en god ven gennem mange år. Tak til John for, hvad du har givet os. Tak til Birgit for din store trofasthed.
Evig ære og respekt for Johns minde
Underskrevet af Hans Høg.
.
 

John og Birgit deltog blandt andet i stævnet i Hobro 2011. Det er herfra billedet stammer.

=================================================================================

Oktober - KN Tonny Bjerregaard 

Som annonceret blev mødeplanen igen ændret, så vi den 1. oktober havde besøg af KN Tonny Bjerregaard Hjemmeværnsdistrikt Østjylland.

Tonny havde været chef for to hold bevogtningsdelinger udsendt af Hjemmeværnet til Kosovo. Det blev en spændende aften. Vi kunne mærke, at det er en sag, som Tonny brænder for, og vi fik den malende mundtlige beskrivelse suppleret med mange fine billeder, som Tonny havde hjembragt fra missionen. En rigtig god aften, hvor mange flere burde have været mødt op. Tak til Tonny.

Som det kan ses, reklamerede man også for Lars Larsen og Jysk nede i Kosovo.

Reklame for Jysk

     

=================================================================================
September - Flagdag

   

Her kommer en lang stribe billeder

   
         

=================================================================================
September - OK Palle Norit

 

Den 3. september havde vi besøg af pens. Orlogskaptajn Palle Norit, som fortalte om sine 40 år i Søværnet. Palle har været i Frømandskorpset i 16 år, deraf de 10 som chef. Desuden chef for PNG (kendt som Sirius) i 11 år, Palle siger selv, at han har svømmet længere og kørt flere kilometer på hundeslæde, end han har sejlet med Søværnets skibe i 40 år.
Palle er stadig involveret i Sirius.

 

En veloplagt Palle Norit

     

39 mand lytter

 =================================================================================

Erik bisættes fra Glæsborg kirke fredag den 20. juni kl. 13.00. Vi har mistet endnu et af vore medlemmer.
Efter nogen tids sygdom døde Erik Vangsgaard hjemme i  Glæsborg den 16. juni 2014.
Han ville være blevet 78 år den 4. september.
Erik var Dragon fra JDR, og Veteran fra Gaza hold 3 og 5.
Han blev tidligt medlem af De Blå Baretter, og var en flittig gæst til DBB-Kronjyllands arrangementer.
Den sidste gang, vi så ham blandt os, var til lokalforeningens 25 års jubilæumsfest,
den 2. november 2013, hvorfra også billedet stammer.

                        Æret være Eriks minde !
 

 

Johannes' urne vil efter en kort højtidelighed i Søndre Kapel i Hobro blive nedsat på kirkegården.
Højtideligheden er fastsat til
Fredag den 20. juni kl. 12.00.
Vi har mistet et af vore medlemmer, Johannes Jensen fra Hobro, 73 år.
Johannes var Veteran fra Gaza hold 9, 10, 11, 12 og 13
samt Cypern hold 1.
Han syntes ikke, han havde kræfterne til jubilæumsparaden på Kastellet, og i stedet vandt han i et lotteri et rejsegavekort, som bragte ham til Tenerife.
På vej hjem fra denne rejse midt i maj, sov han stille ind i flyet, og var død ved ankomsten til Billund. Han blev kørt til Sygehuset i Vejle, hvor efterfølgende den kirkelige højtidelighed blev holdt.

                         Æret være Johannes' minde !
 

=================================================================================
April - Knud Aundorff 

Den 2. april 2014
var noget helt særligt, idet vi havde besøg af Knud Aundorf fra Århus. Knud var soldat ved Falsterske Fodregiment, og blev både sergent og løjtnant før, han under et besøg i Amerika lod sig hverve til U.S.Army fordi, han ville til Vietnam. Det kom han så med U.S. First Cavalry, og det blev til hele tre år, og han var flere gange såret under tjenesten her. Han blev tildelt ikke mindre end atten medaljer. Bl.a. "Purple Heart" og "Bronze Star".

Om Purple Heart hedder det: ”Lad det være kendt, at den som bærer den militære udmærkelse Purple Heart har givet sit blod for at forsvare sit hjemland og vil altid være æret af sine landsmænd”. Den er bl.a. tidligere tildelt Anders Lassen.

Bronze Star
er den fjerde-højeste amerikanske militær-dekoration/ orden, som kan blive tildelt ethvert medlem af det amerikanske militær. Dekorationen gives for heroiske handlinger og meriterende indsatser i krigszoner. For særlig heroisk indsats er medaljebåndet forsynet med et ”V”.

Det var ikke en ”Hr. Hvem som helst”, vi havde besøg af.
Vi hørte om hans tjeneste både før, under og efter Vietnam.
En spændende beretning som alt for mange gik glip af ved at blive hjemme.
Knud nåede også at blive sendt ned med faldskærm flere hundrede gange.

Se billederne her.

=================================================================================
Marts - Svend Egon Andersen


Nis Boesdal,
Svend Egon Andersen og
Povl Falk Jensen

  Onsdag den 5. marts 2014
var godt 100 interesserede tilhørere fra Niels Ebbesens Venner, De Blå Baretter og Garderforeningen samlede på Hvidsten Kro til et historisk møde, som var kommet i stand som et samarbejde mellem NEV og DBB.
Og det blev en historisk aften. Efter velkomst og mindestilhed overrakte næstformand, modstandsmand, jurist og højskolelærer Mogens Skjøth, Niels Ebbesen Medaljen til lederen af likvideringsenheden ved Holger Danske Povl Falk-Jensen  og til journalist Nis Boesdal.
V
i sang selvfølgelig ’Den lille anemone’ og modstandsmand, pastor emeritus Thomas Jensen fra bestyrelsen læste et af Kaj Munks digte.
Så var det tid for de to modstandsfolk til at fortælle. Povl Falk-Jensen berettede detaljeret om modstandskampen og den uhyre vanskelige, men nødvendige opgave med at likvidere stikkere. Se "Erindringer".
Svend Egon Andersen, der selv er bærer af Niels Ebbesen Medaljen, berettede om sin tid i Hvidsten Gruppen, hvor han ved skæbnens gunst ikke var hjemme, da gruppen blev taget - og kom af sted til Sverige.
Han fortalte også om sin senere karriere i Det Danske Forsvar.
Der var stille i salen, meget stille. Alle bemærkede den beskedenhed, ja næsten undskyldende ydmyghed de to modstandsfolk viste. Her var ikke brug for hverken pral eller selvhævdelse. Med følelsen af at ’det her er sidste gang vi har vidnerne selv til at fortælle’, blev aftenen en ganske særlig aften, der mindede os om at frihed aldrig er en selvfølge. Det mærkede man da vi sang ’En lærke letted’.
Aftenen sluttede med oplæsning af et af Piet Hein digte og vi sang ’Kærlighed til fædrelandet’. Pastoren havde, klog som han er, inviteret en gymnasieelev og dennes far med. For som Thomas Jensen sagde: Vi skal have en repræsentant for tredje generation med sådan en aften. Og knægten fik sit livs oplevelse. En helt igennem minderig og historisk aften.
Et udsnit af godt 100 tilhørere   Se billederne her                               Læs Povl Falk-Jensens tale her.

 

 

Den 5. marts 2014
havde vi sammen med Niels Ebbesens Venner arrangeret et historisk møde på Hvidsten Kro, idet vi i forvejen havde lavet en aftale med Svend Egon Andersen, som er eneste nulevende medlem af Hvidsten-Gruppen. Niels Ebbesens Venner havde desuden inviteret Povl Falk-Jensen, som var leder af Holger Danskes "Afdeling Eigil". Det var den afdeling, som tog sig af stikkerlikvideringer. Som vor egen gæst havde vi inviteret Annie Langberg, en af Toldstrups kurérpiger, som tidligere har fortalt os om sine oplevelser under krigen.

Se billederne her.

Svend Egon Andersen

   

 

Povl Falk-Jensen

=================================================================================
Februar - Eriks begravelse

 

Den 21. februar 2014
blev Erik Johannsen begravet fra Mariager Klosterkirke, og han blev fulgt til graven af et par og tredive blå baretter med ni faner i spidsen.
På foranledning af DBB-Kronjylland blev højtideligheden fotograferet af en hvervet fotograf, så vi ikke selv skulle påtage os opgaven. Familien fik selv hele billedserien som papirbilleder.
Se hele billedserien her.

 

Fra Mariager kirke

   

 

Der blæses: "Last Post" !

=================================================================================
Februar - Dødsfald

 

Den 14. februar 2014
I dag døde vort trofaste medlem, Erik Johannsen.
Erik var med til at stifte Lokalforening Kronjylland i 1988, og sammen med undertegnede, var vi også foreningens revisorer i de første mange år, indtil Erik blev indvalgt i bestyrelsen, hvor han for fire år siden blev valgt som formand, en opgave som optog ham meget.
Han blev for ni dage siden afløst på posten af mig, da vi
alle vidste, at genvalg ikke var realistisk.
Erik vil blive savnet til vore sammenkomster.
Æret være hans minde !

P.S.:
Erik begraves fra Mariager Klosterkirke
fredag den 21. februar 2014
kl. 13.00a.

    Knud Spangsø - ny formand.  

=================================================================================
Februar - Generalforsamling


Fanen føres ind


Modtagere af medaljer for
25 års medlemsskab.

 

 

Den 14. Februar afviklede vi årets generalforsamling med 40 deltagere. Efter velkomst ved næstformanden, Kaj Rasmussen blev fanen ført ind, og de Gule Ærter serveret.

9 medlemmer modtog herefter medaljen for 25 års medlemskab af De Blå Baretter.

Som dirigent blev valgt Knud Spangsø, og han  havde også under formandens sygdom og fravær udarbejdet beretningen, som han også læste op. Efter et enkelt spørgsmål blev beretningen godkendt. Regnskabet blev godkendt med et underskud, som hidrørte fra dels vort 25 års jubilæum og dels for brodering af vor nye fane. Uden disse to poster, ville regnskabet have udvist et overskud på ca. 5.000 Kroner.

Da den efterfølgende valghandling var overstået, var Knud Spangsø blevet ny formand, og den øvrige bestyrelse var uændret. Suppleanter er nu Gert Stenfeldt og Ejvind Nielsen.
 

Som revisorer blev Asger Tørslev–Thomassen genvalgt og ny revisor er Keld Egon Bendtsen.

Dagsordenen:

Beretningen:

Referatet:

Formandens "statement":

=================================================================================
Januar - Henning Kusk

 

Onsdag den 8. januar havde vi besøg af Henning Kusk fra Auning. Henning er journalist og tidligere rejsejournalist og har besøgt Europas slagmarker, og det er blevet hans kæphest. Vi har tidligere hørt om Schalburgkorpset og Regiment Nordland, men denne gang fik vi en grundig gennemgang af D – Dagen og de Allieredes Invasion i Normandiet.

Så grundig at vi måtte holde pause og aftale, at Henning forsætter til september med at fortælle om Operation Market Garden – Slaget ved Arnhem og derfra føre os, som han selv kalder det: ”Hele vejen til Berlin”. Vi var kun mødt tyve personer, men Henning er veltalende, og han kan godt holde os vågne, så kom bare og få en kvalificeret opdatering.

 

     

 

Henning Kusk

=================================================================================

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================