Set og sket i 2015:                                                        
Siden er sidst opdateret 04. maj 2021 16:43

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

    Tirsdag den 22. december var Kronjylland repræsenteret i Mindeparken ved Rindsholm Kro, hvor der blev nedlagt flere kranse ved Mindestenene. Mere kan ses under Viborg og omegn.
Kronjylland mødte med Fanen og Arne, Leo og Knud, suppleret af Ina og Randi.

 
   

=================================================================================

    Tirsdag den 22. december var Kronjylland repræsenteret i Mindeparken ved Rindsholm Kro, hvor der blev nedlagt flere kranse ved Mindestenene. Mere kan ses under Viborg og omegn.
Kronjylland mødte med Fanen og Arne, Leo og Knud, suppleret af Ina og Randi.

 
   

=================================================================================

    Julebanko onsdag den 25. november var som sædvanligt et tilløbsstykke. Først spillede vi banko om de mange fine præmier, dygtigt ledet af Daniel med Erik Bang og Kaj som håndlangere. Derefter fik vi de traditionelle æbleskiver og gløgg, godt krydret med salg af lodder til amerikansk lotteri. Vi sluttede af med flere omgange banko. Vi var 40 – 50 stykker denne aften, hvor vi nød godt af Anna-Lises vaniljekranse – Jeg har sikret mig opskriften. Ligeledes en stor tak til Ina, som endnu en gang har forsynet bordene med flotte juledekorationer. Tak til Daniel for veludført arbejde, og ikke mindst tak til Ejvind, som endnu en gang havde doneret adskillige ark julemærker.
 
   

=================================================================================

    Den 11. november stod for nogle af os i nostalgiens tegn, idet jeg havde hjembragt nogle DVD film fra de tidligste missioner på Cypern. Nærmere betegnet holdene 1 og 3. Jeg tror, vi skal sige TAK til Elmer Lunding fra Nyborg, som har redigeret sekvenserne til FN-Museet.
Der var lidt problemer, idet der ikke var VGA stik på den nye PC, og der var ikke HDMI stik tilgængeligt på projektoren, så vi flyttede os sammen omkring den bærbare PC. Så må vi tage revanche på et senere tidspunkt. Vi var kun 10 – 15 stykker, så vi kunne godt se skærmen-

 
   

=================================================================================

    11. november - Improviseret om film fra Cypern

 
   

=================================================================================

    Lørdag den 24. oktober var vi i alt 9 medlemmer og 3 ægtefæller fra Kronjylland mødt op for at markere FN- Dagen, hvor vi også lagde en buket ved stenen i Mindelunden. Her overværede vi også at MF Kristian Pihl Lorentzen afslørede en mindeplade for de soldater, som selv havde valgt livet fra. Derpå oplevede vi de ”gamle” soldater i uniformer og med våben fra 1864. Her var luften tyk af krudtrøg.
Efterfølgende blev der uddelt Fredsprismedaljer. Heraf 4 til medlemmer af Kronjylland.
Til slut gjorde vi kål på Kroens store Frokost- buffet med Hannes specialiteter.
Stor tak til Viborg for at have indført en fremragende tradition.


 
   

=================================================================================

  Til vort møde den 14. oktober havde vi egentlig regnet med, at vi ville gense Thomas Bjørnbak, men han måtte desværre have udsættelse. Til gengæld fik vi besøg af Carl Åkerlund, som gav os en grundig orientering om, og gennemgang af, hvad KSO er, og hvad KSO gør, og kan gøre for hjemvendte veteraner. Ikke mindst for de veteraner, som har ondt i psyken og i sjælen.

Der blev ikke efterladt nogen tvivl om, at det er en sag, som Carl virkelig brænder for.
Forsamlingen, som godt kunne have været større, blev ikke skuffet over ”erstatningen”.
Det blev en aften over al forventning.

 
 

En koncentreret Carl

=================================================================================

 

Den 28. september 2015 døde Bent Pedersen af den frygtede sygdom Als. Sygdommen som indefra nedbryder alle organer. Selv mistede Bent blandt andet talens brug, og tilbragte sin sidste tid på plejehjem i Grenå. Han blev 75 år.
Bent havde aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Artilleriregiment i Holbæk, og i forlængelse heraf lod han sig hverve til FN-tjeneste i Gaza på hold 9. Han kom her til at køre vandvogn, og det passede ham så godt, at han blev i Gaza i 2 år og således gjorde tjeneste også på holdene 10, 11 og 12, og efter hjemsendelsen begyndte han at køre lastbil. Først for Gert Svith i Grenå og senere for Rygaard, ligeledes i Grenå, og her blev han, indtil sygdommen tvang ham til at forlade arbejdsmarkedet
Under tjenesten i Gaza var han i 1963 blevet gift med Bente, og de slog sig ned i Trustrup, hvor deres fem børn voksede op, og han fik sin livsgerning, indtil sygdommen for 3 år siden tvang ham på pension og det sidste år også på plejehjem i Grenå.
Bent blev begravet fra Trustrup kirke, ledsaget af Blå Baretter samt fanerne fra lokalforeningerne i både Kronjylland og Midtjylland.

Æret være Bents minde !

Bent Pedersen

 

 

=================================================================================


KN Claus Andreasen
 

  Onsdag den 9. september havde vi besøg af KN Claus Andreasen, som er tjenstgørende ved Hærstaben, Hærens Kamp og Ildstøtte Center i Karup.

Claus var for nogle år siden udsendt som observatør i Liberia, og som jeg husker Claus fra den Peacekeepers Day, jeg hørte ham i Holstebro, var der ikke nævnt noget om Ebola.

Det er for dårligt kære Venner !
I kan ikke være bekendt, at vi kun mødte 14 op til sæsonens første mødeaften den 9. september, hvor vi havde besøg af KN Claus Andreasen fra Hærens Kamp- og Ildstøtte Center i Karup.

Vi lærte en god del om hvad Liberia er for et land. Såvel geografien, som befolkningens levevis. Det var før Ebola’en kom til regionen.

Claus er en god formidler, og forhåbentlig kan vi hyre ham igen til et foredrag om et andet interessant emne. Stor tak til Claus !


Alt for få tilhørere

 Der var kaffe nok . .

Tak for i aften til Claus

=================================================================================

  Søndag den 6. september døde Gert Steenfeldt, medlem af Kronjylland. Han var ugen før blevet opereret i ryggen, men den lange bedøvelse havde taget for hårdt på ham, så han sov stille ind søndag morgen. Han blev 75 år.
Gert var fra Randers og uddannet bygningsmaler. Efter aftjening af værnepligten blev han udsendt til Gaza på hold 8. Hans arbejdsliv var koncentreret om Randers, afbrudt af en periode i Grønland. Selv traf jeg Gert første gang i starten af 1980’erne, da vi var i samme hjemmeværnskompagni, hvor han var sanitetsgruppefører. I 1988 var han med, da vi stiftede lokalforening Kronjylland, og her så vi ham jævnligt, og gennem flere år har han været suppleant til Kronjyllands bestyrelse, hvor vi vil savne ham. Ved hans bisættelse var vi repræsenteret med foreningens fane
Gert blev bisat den 12. september med Kronjyllands fane ved kisten og flere medlemmer var til stede i kapellet.

Æret være Gerts minde !

Gert Steenfeldt

     

 

=================================================================================

    5. september - Flagdag i Randers

Den 5. september har været vi været meget aktive. Se blot på billedet hvor mange veteraner, vi var samlede på rådhustorvet. Udover de mange blå baretter var der også mange veteraner med andre baretfarver, og nogle uden hovedbeklædning. Der var taler af viceborgmester Mogens Nyholm, som vi husker fra sommerstævnet, og af tidligere borgmester i Randers, nu folketingsmedlem (V) Michael Aastrup Jensen fra Randers.

Desuden var vi 4 mand fra Kronjylland på Nordre kirkegård for at lægge blomster ved Dan Gydes gravsted. Dan blev dræbt af en vejsidebombe i Afghanistan kort før jul i 2008.

 Vejret på flagdagen i lørdags var også acceptabelt. Regnbygerne kom vist på tidspunkter, hvor det ikke generede alverden. Der var i hvert fald godt vejr på Rådhustorvet.

Jeg ved, at vi havde tilslutning helt fra Ebeltoft, og det er da flot klaret.


Vi var også fire mand på Nordre Kirkegård for at lægge blomster på Dan Gydes gravsted.


 

   

=================================================================================

    Lørdag den 22. august var vi 34 medlemmer og familie i Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Det var højt solskin, og vi, der var med, havde en god dag.
Vi hørte om træning af de fritflyvende havørne og ikke mindst om isbjørnen Siku og hans artsfæller, de brune bjørne, som åbenbart var meget lærenemme, for ungerne havde rigtig lært at performe, da det var fodringstid, hvor de både optrådte med ”hylekor” og ved at sidde ved en sten og holde hinanden ”i pote”.
Parken er stor og absolut et besøg værd.

 
   

=================================================================================

 

Børge Holmgaard Krogh døde den 21. juli 2015

Han var udsendt til Gaza på hold 14 og 15. Ca. 30 af de efterfølgende arbejdsår blev lagt i Randers, hvor han arbejdede på Andelsmejeriet, senere Randers Mælkecentral, indtil den lukkede. Sideløbende havde han i 1965 købt landbrug på Endelave, og hertil flyttede han med hustruen, Hanne, da han gik på efterløn i 2002. Her arbejdede han, trods mange år med cancer, med dyr og grønsager, helt frem til få dage før sin død på Horsens Sygehus, hvor han sov stille ind uden smerter. Han blev 73 år.

Børge var medstifter af Lokalforening Midtjylland i 1969, men flyttede til Kronjylland, da Lokalforeningen her blev stiftet i 1988. Det var derfor naturligt for Børge, at han i september 2009 kom helt fra Endelave til Kronjylland for at modtage 40 års medaljen.
Det er herfra billedet stammer.

Da vi først modtog meddelelsen om Børges død efter bisættelsen, kunne vi ikke være til stede med Kronjyllands fane.

Æret være Børges minde !

Børge Holmgaard Krogh

 

 

=================================================================================

 

    18. - 21. juni - Sommerstævne

Selvom der var et par mindre episoder, hvor Murphy spillede os et puds, kan vi glæde os over, at stævnet generelt var vellykket. Ikke mindst grundet vejret under hele stævnet.

Vel giver det et underskud, men der var højt humør og fuld tilfredshed over hele linien.

Vort valg af telt med gulv til det selvbestaltede jallah-party om fredagen var ubetinget en succes, om Morten klarede underholdningen til topkarakter lørdag aften.

 Når vi er ved det, kan vi ikke rose Ina nok for ideen til bussen, for at være chauffør om lørdagen, og at have lavet aftalen om lån hos HJV. Ida og Arne var sammen med Randi og Leo også de praktiske grise ved borddækningen i teltet, og ved opstart af grill’erne.

Desværre var der generelt for få deltagere, og det var lidt synd, men vi var stadig den lokalforening med procentvis størst deltagelse, selvom f.eks. Næstved var mødt med flere deltagere. Der var tilmeldt 42 veteraner til festmiddagen, og 33 ledsagere.

Tak til Jørn Hvenegaard Kristiansen fra KSO, som stod for både foredrag og anden underholdning med uddeling af gevinster.

Også tak til feltpræst Søren Dam Kjeldsen fra Øster Bjerregrav, som med sit lune væsen og sit ordvalg hurtigt blev populær blandt kirkegængerne.

Vi har nu afleveret alt materiale til Sydøstjylland, og så venter vi spændt på, hvordan deres stævne på Rye’s Kaserne vil blive. Bliver det nødvendigt, gør vi det gerne igen.


 

   

=================================================================================
Den 29. juni mindedes vi årsdagen for henrettelsen af Hvidstengruppen
=================================================================================

    15. juni - Valdemarsdag

Så er dagene igen begyndt at blive kortere, og vi skal allerede til at tænke på julebanko igen. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi for anden gang har afviklet et sommerstævne i forbindelse med Hobro Idrætscenter.

Forinden nåede vi at deltage med fanen ved Peacekeepers Day i Holstebro den 29. maj og Valdemarsdagen den 15. juni i Randers, og desuden ved arrangementet ved Rindsholm Kro den 4. juli.


 

   

=================================================================================

Den 4. maj deltog vi mindehøjtideligheden i Hvidsten

=================================================================================

  15. April - Poul Erik og Jens
Onsdag den 15. april havde vi besøg af OL Poul Erik Rohde, som havde været leder af missionen MFAT 2 - Multi Function Advisory Team i Cargha nær Kabul.

Efter kaffen fik Jens ordet og fortalte først om, hvordan han blev såret af en kroatisk snigskytte under tjenesten som SG ved Unprofor 3 på Balkan.
Derefter fortalte han om de forskellige cykelløb for sårede veteraner, han havde deltaget i sammen med amerikanske veteraner.
 

Jens og Poul Erik med den ene pakke

  Se aftenens billeder her 
Eller se Poul Eriks billeder
fra Afghanistan her
 

32 Tilhørere

=================================================================================

  4. April - NATO's fødselsdag
På NATO's fødselsdag den 4. april blev der nedlagt kranse ve mindesten forskellige steder i landet. Blandt andet også her i "Danske soldaters mindelund" ved Rindsholm Kro.
De Blå Baretter Kronjylland deltog med 5 mand, Arne, Leo, Søren, Gert og Knud.

Efter kransenedlægningen var der kaffe i krostuen.

 
 

Faneborgen

  Alle billeder kan ses her:  

Kaffe på Kroen

=================================================================================

 

4. Marts - OL Thomas Bjørnbak

Den 4. marts havde vi besøg af OL Thomas Bjørnbak, stabschef for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.
Thomas har flere gange gjort tjeneste i udlandet. Først i 2003-2004 med det første NATO-hold i Afghanistan og siden som stedfortrædende stabschef i Irak, hvor han var tredje kommanderende for den danske bataljon i Basra i 2006-2007.

Han fortalte underholdende og med megen humor om disse udsendelser, og hvordan standardbeskeden var, når han kom hjem: ”Pak ikke ud. Du skal af sted igen”.
Det er således en anden indgangsvinkel til begivenhederne, end vi er vant til at høre om.

Synd at vi kun var mødt 22 frem for at høre Thomas.

Vi håber på større tilslutning, når Thomas formodentlig til efteråret kommer igen med et andet emne fra sit ”katalog”.

 

   
       

=================================================================================

  4. Februar - Generalforsamling

Generalforsamlingen den 4. februar gik stille og fredeligt. Efter de gule ærter overrakte Landsformanden årstegn til 7 medlemmer. Kurt Timmermann blev derpå valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Herefter aflagde formanden på bestyrelsens vegne en omfattende beretning om det forløbne år. Der var kun få bemærkninger hertil.

Et indsendt forslag var ikke ”nået frem”, da link’en på Landsforeningens hjemmeside ikke var blevet rettet fra den tidligere formand til den nuværende. Forslaget blev alligevel behandlet, og gik ud på, at man indsamlede mailadresser med henblik på udsendelse af nyhedsbreve m.v.
Dette blev straks fulgt op af Peter Nygaard Nielsen, som under kaffen gik bordene rundt og noterede, så nu afventer vi en redigeret udgave af adresselisten.

Valgene gav ingen ændringer udover, at Ejvind Nielsen ønskede at blive afløst som suppleant til bestyrelsen. I stedet valgtes Jacob Wormslev Møller, som i øvrigt er bestyrelsens kandidat til næste formandsvalg.

 

    Beretningen kan ses her.    

=================================================================================

  7. Januar - Henning Kusk

Den 7. januar vendte vi tilbage til begivenhederne efter Invasionen i Normandiet i 1944. Henning Kusk fortalte detaljeret om de allieredes fremrykning over floderne ved Arnhem og Neimegen, og senere broen ved Remagen. Derefter om Ardenneroffensiven og til hjertet af Berlin. I tilgift fik vi lidt om Falklandskrigen.
 

         

=================================================================================

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================