Set og sket i 2020:                                                        
Siden er sidst opdateret 28. august 2020 17:50

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

.
Den 18. august var der fernisering på udstillingen "Gennem ild og vand" i Salen fra kl. 18-21.
Borgmester Torben Hansen åbnede udstillingen, der også havde besøg af fire lokale veteraner, som hver især fortalte deres historie.
Det var en særdeles spændende udstilling

Station 1
AT BLIVE UDSENDT
Det første møde med de mange udsendte. Her får den besøgende et overblik over de mange forskellige internationale missioner, som Danmark har deltaget i. Hvilke bidrag Danmark har sendt ud og under hvilket mandat? De forskellige krige, konflikter, katastrofer og fredsbevarende missioner sættes i perspektiv gennem en række af de personlige fortællinger fra Danmarks udsendte. Virtuelt kan du dykke ned i flere fakta og flere fortællinger, når bare du har din smartphone med dig. Du bliver klogere på, hvem det er, Danmark har sendt ud, hvorfor de tager af sted, og hvor vi har været.

Station 2
UNDER UDSENDELSEN
Her dykker vi ned i den daglige dont under udsendelsen. Hvad er det for nogle opgaver, de mange danskere løser, når de er udsendt af Danmark? Og hvordan har de oplevet det at være udsendt? Hverdagen og dagens dont er forskellig fra udsendelse til udsendelse, og du vil virtuelt kunne tage på opdagelsesrejse samtidig med, at du får et indblik i, hvad tiden går med, når du er udsendt i op til 12 måneder ad gangen. Du bliver klogere på mangfoldigheden i de mange opgaver, som de udsendte af Danmark løser, og du hører den enkelte udsendtes personlige oplevelse af at stå midt i krigen, konflikten eller katastrofen.

Station 3
AT KOMME HJEM
Som udsendt er du altid på arbejde. 24 timer i døgnet er du væk fra venner og familie og dine vante omgivelser. Og pludselig efter flere måneder er du hjemme igen.  Her får du et indgående indblik i, hvordan det er at komme hjem fra udsendelse – på godt og ondt, på den korte og på den lange bane. Mange kommer hjem som nye mennesker, med nye kompetencer og med minder, de aldrig glemmer. Til sidst kommer du med ud på en tidsrejse, hvor Danmarks deltagelse i de internationale missioner bliver perspektiveret i forhold til, hvad det har betydet for Danmark.

=================================================================================


Der var kø ved indgangen, også for borgmesteren

  Den 7 august åbnede Veterancafeen i nye egne lokaler på Udbyhøjvej 3 B

En godt varm sensommerdag med høj termometervisning.

Mange gæster i løbet af dagen, også fra Grenå og Hadsund.

Vi håber aktivitetsniveauet vil holde fremover . . . . . . . 


 

 


Det var rigtigt udevejr . . . . .

 .Formand for DV-Kronjylland havde gave med. .

 

Alle "Spidserne" !

 

. . men der var også højt humør indenfor . . .

=================================================================================

På grund af Coronasmitterisiko har Danmark været lukket ned et halvt år, og i denne periode har der kun været afholdt et enkelt arrangement, idet der var ganske få medlemmer (vi var 9 i alt) samlede i Marinestuen på Peace Keepers Day den 29. maj.

=================================================================================

 

Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet Arne Stegger sov stille ind Pinsedag den 31. maj efter nogle års forgæves kamp mod kræften. Han blev 74 år.
Arne var udsendt til Cypern, Detachement Lourodina på holdene 9, 10, 11, 12 og 22.
Han blev medlem af De Blå Baretter i 1971, og han kunne således næste år have modtaget 50 års medaljen.
Han var også med fra starten, da Kronjylland blev stiftet i 1988.
Han stillede villigt op som fanebærer, da den tidligere fanebærer lod sig pensionere, og den post bestred han trofast sammen med Leo indtil sygdommen for et par år siden tog overhånd. Han deltog ved foredrag så sent som 8. januar og 11. marts.
Arne blev bisat fra Mariager Klosterkirke Grundlovsdag den 5. juni, og Kronjylland deltog i bisættelsen med Fane og fanevagt samt yderligere 4 medlemmer.

Æret være Arnes minde.

================================================================================


OS Poul Larsen fører Fanerne ind

Så er Kransen lagt ved Stenen

 

Den 29. maj var det Peace Keepers Day.
Kun 9 havde trodset Coronaen og var mødt frem for at markere PKD.

Efter ceremonien ved Mindestenen fortrak vi til  den hyggelige Marinestue, hvor vært og formand Lars Gjættermann havde dækket op til os.

Vi havde medbragt kaffe og smørrebrød, og der var
Blå Thor i køleskabet.

Vi havde et par hyggelige timer i hinandens selskab inden, vi igen gik hver til sit.

 


Vingave til værten, Lars Gjættermann

Fortjensttegn i sølv til den gamle formand


Så er vi klar til at lægge Kransen

=================================================================================

    Onsdag den 4. april 2020

 
 

Grundet Coronasituationen er alle fremtidige arrangementer på ubestemt tid aflyst.
Dog mødtes den gamle og den nye formand for sammen at lægge en blomst ved Mindestenen for at markere Nato's fødselsdag den 4. april.

Det bliver nok det mindste arrangement, vi nogensinde kommer til at opleve !

=================================================================================

 

Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet Kaj Børge Rasmussen døde den 29. februar efter nogle års forgæves kamp mod kræften.

Kaj var med fra starten, da Kronjylland blev stiftet i 1988.
Ved generalforsamlingen i 2010 blev han indvalgt i bestyrelsen og hurtigt udnævnt til næstformand, en post han bestred indtil han i 2019 på grund af kræftbehandlingen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
For denne lange indsats fik Kaj i 2019 tildelt fortjensttegnet i sølv.
Vi savner alle hans rolige og behagelige væsen i bestyrelsen.
Kronjylland deltog i bisættelsen den 10. marts med Fane og fanevagt samt yderligere 5 medlemmer.

Æret være Kajs minde !

================================================================================


Formanden introducerer MJ Korshøj


Man lytter koncentreret

 

Den 11. marts havde vi besøg af pens. major Peder Korshøj, som levende fortalte og viste billeder fra sine ture med Den Transsibiriske Jernbane.

Som sædvanligt kunne vi godt have været flere, men de, der kom, havde en fornøjelig aften, og der blev aftalt, at Peder skal komme igen den 9. september og fortælle anekdoter og berette om oplevelser fra sine godt 40 år i Forsvaret

Da Formanden havde takket Peder for sin indsats, blev den afgåede formand kaldt op for at modtage en vingave som tak for sine tre perioder som formand for Kronjylland.

 

 

 


MJ Korshøj fortæller om Jernbanen


Tak til den "gamle" formand for 6 år


Tak til foredragsholderen

=================================================================================

12. februar - Generalforsamling og Gule ærter

     

 

 

 

   

 

     

 

   

=================================================================================

25. januar - Nytårsgudstjeneste i Sct. Mortens kirke i Randers
Danmarks Veteraner Kronjylland deltog med Fanen i Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste

     

 

Leo og Arne med Kronjyllands Fane

 

Fanerne føres ind i kirken

 

Marinehjemmeværnet giver koncert

 

Tak til orkestret

=================================================================================

  Den 8 januar havde vi besøg af pensioneret OL Steen Møller Petersen, som har været stabschef for OB Jens Christian Lund i Viborg og også var udsendt som chef for Dancon 5/UNIFIL i Libanon..

Steen fortalte muntert og underholdende om sin karriere i Forsvaret og i særdeleshed om tiden i Prinsens Livregiment under OB Lund.
I en periode var han kompagnichef, og har her blandt andre haft Kronjyllands egen Jacob Møller som værnepligtig i sit kompagni
 

og så var der også lige dengang . . . . .

     

Tak for det Steen . . . . . . . . .

=================================================================================

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================