Set og sket i 2020:                                                        
Siden er sidst opdateret 04. maj 2021 16:38

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================


Formanden i julestemning


En lille trofast skare

  Den 22. december var det Mindedag

Dagen blev markeret med, at formanden og Fanevagt Kurt Schacht sammen lagde en krans ved Mindestenen.

Da det var en hverdag og mørkt kl. 18.00, var der ikke faner med.

Efterfølgende var vi samlede til smørrebrød og kaffe i Marinestuen hos Lars Gjættermann.

Som tak for godt samarbejde med Marineforeningen modtog dens formand Lars Gjættermann Kronjyllands foreningsskjold.

 

 

 


Formanden og Kurt Schacht med kransen


Lars modtager Kronjyllands skjold til Æresvæggen


Hygge i Marinestuen

=================================================================================


Velkomst ved Formanden

  Den 24. oktober var det FN Dag.

Den blev markeret med, at OB Arildsen  lagde en krans ved vor Mindesten på Havnen. Kransen var fra Danske Soldaterforeningers Landsråd. 

Bemærk det blå FN Flag til venstre i billedet !

Vi benyttede også lejligheden til at lade OB Arildsen overrække Fredsprismedaljen til Jan Søborg Andersen.

Vi havde også besøg af SSG Mads Langgaard Mørkedal, som var kommet den lange vej fra Veterancentret i Ringsted.

Efterfølgende hyggede vi os med smørrebrød og kaffe i Thor Loungen hos Randers FC
 

 

 


Veterankoordinator og Formand

OB Chr. Arildsen taler

OB Chr. Arildsen har lagt en krans

Til Lykke med Fredsprismedaljen, Jan Søborg Andersen

Velkommen hos Randers FC

SSG Mads Langgaard Mørkedal fra Veterancenrtret

Vingave til OB Arildsen

=================================================================================Suzi Elena Apelgren er oprindeligt uddannet intensiv- og anæstesisygeplejerske og fungerede som militærsygeplejerske ved siden af sit civile job.
Hun blev, på grund af sit store engagement i forsvaret, udtaget til at fungere som sygeplejerske på Hold 1, der blev sendt til den bosniske hovedstad i 1992.
I 2017 fik hun diagnosen PTSD og hjælp til at takle hverdagen med en kronisk psykisk skade – 25 år efter sin udsendelse.

Hendes bog og foredrag bygger på hendes dagbog fra udsendelsen og beskriver hendes og soldaterkammeraternes oplevelser under udsendelsen og livet efter med PTSD.
Den giver et indblik i hvorfor udsendelsen fik så store konsekvenser for så mange af dem, og hvordan soldaternes skader bliver tacklet af det danske samfund.

  Onsdag den 9. september

inviterede Danmarks Veteraner Kronjylland i samarbejde med Pårørende Gruppen Randers, Veteran Café Randers, Randers FC og Randers kommune til en spændende aften med veteran- og militærsygeplejerske, Suzi Elena Apelgren i lokalerne, Kavalerivej 9, 8930 Randers NØ

I efteråret 1992 drog 142 danske soldater til det krigshærgede Bosnien som de første af en lang række af danske fredsbevarende FN-soldater i Sarajevo. Men der var ingen fred. Der var blodig borgerkrig!
De var unge, engagerede og ansvarlige. De tog den humanitære opgave på sig, at arbejde for at sikre fred og nødforsyninger til civilbefolkningen, velvidende at det kunne koste liv og førlighed.
De sagde ja til opgaven i forvisning om at deres bagland, de danske politikere og forsvarets ledelse, havde gjort et grundigt forarbejde og tog deres ansvar ligeså højtideligt som soldaterne gjorde.
Ingen tvivlede på, at såfremt noget gik galt, ville der være hjælp og støtte at hente.
Historien viser noget andet.

Suzi har også skrevet bogen "Fra Vestkysten til Østfronten".

Husk det er på Kavalerivej 9, 8930 Randers NØ,
det foregår denne aften kl. 19.00.

 

Denne beretning er min virkelighed. Den er mine kammeraters virkelighed. Den er Danmarkshistorie.
Vi blev sendt afsted til Balkan, som de første danske soldater i krig siden 1864, af politikere og en hær, der på mange måder var lige så dårligt forberedt som dengang.
Af et samfund, der var lige så dårligt forberedt som i 1864, på at tage imod os igen, når vi kom hjem.”   

=================================================================================

    Lørdag den 5. september 2020


Flagkommando lørdag morgen


Formanden hilser Dans gravsted

  Indbydelser havde været sendt ud fra Randers Kommune, men på grund af udviklingen af Coronavirus i Randers,
blev arrangementet stort set aflyst.
Vi startede dog med flaghejsning på Randers Kaserne kl. 08.00, hvor vi fik kaffe og rundstykker bagefter.
Bagefter besøgte formanden og et par mand Nordre kirkegård for at lægge en buket på Dan Gydes grav .

Aflysning af flagdag i Randers
"Efter lange og tunge overvejelser har vi besluttet at aflyse flagdagen. Vi har forberedt os længe, og det er rigtig ærgerligt. Det er en vigtig dag for alle veteraner og deres pårørende," forklarer Stanley Schmücker, veterankoordinator i Randers Kommune. Men det betyder også, at der allerede bliver tænkt i alternative måder at markere dagen på".

En anderledes markering
Markeringen havde i højere grad have fokus på det højtidelige element og at gøre noget for tidligere udsendte, som ikke tidligere har kunnet opleve flagdagen. Derfor blev netop hjemvendte veteraner inviteret til en højtidelig markering af dagen sammen med repræsentanter fra flagkommandoen, Danmarks veteraner og bestyrelsen i Veterancaféen Randers samt en repræsentant for Randers FC inviteret til kransenedlæggelse på havnen, hvor borgmester Torben Hansen også talte til den noget mindre skare.
Det særlige arrangement blev ledsaget af fanekommando, nedlæggelse af kranse og et minuts stilhed for de faldne.
Ligeledes spillede Politiorkestret til anledningen.
 

Flagkommando lørdag middag

Borgmester og veterankoordinator lægget krans

Hans og Jesper lægger en krans fra Veteraner

Borgmester Torben Hansen taler
 

Veterankoordinator Stanley Schmücker taler


KN Henrik Herold taler


Veterancaféens formand Nils Jakobsen taler

Inviteret forsamling i Underværket
 
Bord til 4 med Dagens menu

S/Y Brothers in Arms

Skipper Michael Bang klar til gæster

=================================================================================

.
Den 18. august var der fernisering på udstillingen "Gennem ild og vand" i Salen fra kl. 18-21.
Borgmester Torben Hansen åbnede udstillingen, der også havde besøg af fire lokale veteraner, som hver især fortalte deres historie.
Det var en særdeles spændende udstilling

Station 1
AT BLIVE UDSENDT
Det første møde med de mange udsendte. Her får den besøgende et overblik over de mange forskellige internationale missioner, som Danmark har deltaget i. Hvilke bidrag Danmark har sendt ud og under hvilket mandat? De forskellige krige, konflikter, katastrofer og fredsbevarende missioner sættes i perspektiv gennem en række af de personlige fortællinger fra Danmarks udsendte. Virtuelt kan du dykke ned i flere fakta og flere fortællinger, når bare du har din smartphone med dig. Du bliver klogere på, hvem det er, Danmark har sendt ud, hvorfor de tager af sted, og hvor vi har været.

Station 2
UNDER UDSENDELSEN
Her dykker vi ned i den daglige dont under udsendelsen. Hvad er det for nogle opgaver, de mange danskere løser, når de er udsendt af Danmark? Og hvordan har de oplevet det at være udsendt? Hverdagen og dagens dont er forskellig fra udsendelse til udsendelse, og du vil virtuelt kunne tage på opdagelsesrejse samtidig med, at du får et indblik i, hvad tiden går med, når du er udsendt i op til 12 måneder ad gangen. Du bliver klogere på mangfoldigheden i de mange opgaver, som de udsendte af Danmark løser, og du hører den enkelte udsendtes personlige oplevelse af at stå midt i krigen, konflikten eller katastrofen.

Station 3
AT KOMME HJEM
Som udsendt er du altid på arbejde. 24 timer i døgnet er du væk fra venner og familie og dine vante omgivelser. Og pludselig efter flere måneder er du hjemme igen.  Her får du et indgående indblik i, hvordan det er at komme hjem fra udsendelse – på godt og ondt, på den korte og på den lange bane. Mange kommer hjem som nye mennesker, med nye kompetencer og med minder, de aldrig glemmer. Til sidst kommer du med ud på en tidsrejse, hvor Danmarks deltagelse i de internationale missioner bliver perspektiveret i forhold til, hvad det har betydet for Danmark.

=================================================================================


Der var kø ved indgangen, også for borgmesteren

  Den 7 august åbnede Veterancafeen i nye egne lokaler på Udbyhøjvej 3 B

En godt varm sensommerdag med høj termometervisning.

Mange gæster i løbet af dagen, også fra Grenå og Hadsund.

Vi håber aktivitetsniveauet vil holde fremover . . . . . . . 


 

 


Det var rigtigt udevejr . . . . .

 .Formand for DV-Kronjylland havde gave med. .

 

Alle "Spidserne" !

 

. . men der var også højt humør indenfor . . .

=================================================================================

På grund af Coronasmitterisiko har Danmark været lukket ned et halvt år, og i denne periode har der kun været afholdt et enkelt arrangement, idet der var ganske få medlemmer (vi var 9 i alt) samlede i Marinestuen på Peace Keepers Day den 29. maj.

=================================================================================

 

Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet Arne Stegger sov stille ind Pinsedag den 31. maj efter nogle års forgæves kamp mod kræften. Han blev 74 år.
Arne var udsendt til Cypern, Detachement Lourodina på holdene 9, 10, 11, 12 og 22.
Han blev medlem af De Blå Baretter i 1971, og han kunne således næste år have modtaget 50 års medaljen.
Han var også med fra starten, da Kronjylland blev stiftet i 1988.
Han stillede villigt op som fanebærer, da den tidligere fanebærer lod sig pensionere, og den post bestred han trofast sammen med Leo indtil sygdommen for et par år siden tog overhånd. Han deltog ved foredrag så sent som 8. januar og 11. marts.
Arne blev bisat fra Mariager Klosterkirke Grundlovsdag den 5. juni, og Kronjylland deltog i bisættelsen med Fane og fanevagt samt yderligere 4 medlemmer.

Æret være Arnes minde.

================================================================================


OS Poul Larsen fører Fanerne ind

Så er Kransen lagt ved Stenen

 

Den 29. maj var det Peace Keepers Day.
Kun 9 havde trodset Coronaen og var mødt frem for at markere PKD.

Efter ceremonien ved Mindestenen fortrak vi til  den hyggelige Marinestue, hvor vært og formand Lars Gjættermann havde dækket op til os.

Vi havde medbragt kaffe og smørrebrød, og der var
Blå Thor i køleskabet.

Vi havde et par hyggelige timer i hinandens selskab inden, vi igen gik hver til sit.

 


Vingave til værten, Lars Gjættermann

Fortjensttegn i sølv til den gamle formand


Så er vi klar til at lægge Kransen

=================================================================================

    Onsdag den 4. april 2020

 
 

Grundet Coronasituationen er alle fremtidige arrangementer på ubestemt tid aflyst.
Dog mødtes den gamle og den nye formand for sammen at lægge en blomst ved Mindestenen for at markere Nato's fødselsdag den 4. april.

Det bliver nok det mindste arrangement, vi nogensinde kommer til at opleve !

=================================================================================

 

Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet Kaj Børge Rasmussen døde den 29. februar efter nogle års forgæves kamp mod kræften.

Kaj var med fra starten, da Kronjylland blev stiftet i 1988.
Ved generalforsamlingen i 2010 blev han indvalgt i bestyrelsen og hurtigt udnævnt til næstformand, en post han bestred indtil han i 2019 på grund af kræftbehandlingen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
For denne lange indsats fik Kaj i 2019 tildelt fortjensttegnet i sølv.
Vi savner alle hans rolige og behagelige væsen i bestyrelsen.
Kronjylland deltog i bisættelsen den 10. marts med Fane og fanevagt samt yderligere 5 medlemmer.

Æret være Kajs minde !

================================================================================


Formanden introducerer MJ Korshøj


Man lytter koncentreret

 

Den 11. marts havde vi besøg af pens. major Peder Korshøj, som levende fortalte og viste billeder fra sine ture med Den Transsibiriske Jernbane.

Som sædvanligt kunne vi godt have været flere, men de, der kom, havde en fornøjelig aften, og der blev aftalt, at Peder skal komme igen den 9. september og fortælle anekdoter og berette om oplevelser fra sine godt 40 år i Forsvaret

Da Formanden havde takket Peder for sin indsats, blev den afgåede formand kaldt op for at modtage en vingave som tak for sine tre perioder som formand for Kronjylland.

 

 

 


MJ Korshøj fortæller om Jernbanen


Tak til den "gamle" formand for 6 år


Tak til foredragsholderen

=================================================================================

12. februar - Generalforsamling og Gule ærter

     

 

 

 

   

 

     

 

   

=================================================================================

25. januar - Nytårsgudstjeneste i Sct. Mortens kirke i Randers
Danmarks Veteraner Kronjylland deltog med Fanen i Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste

     

 

Leo og Arne med Kronjyllands Fane

 

Fanerne føres ind i kirken

 

Marinehjemmeværnet giver koncert

 

Tak til orkestret

=================================================================================

  Den 8 januar havde vi besøg af pensioneret OL Steen Møller Petersen, som har været stabschef for OB Jens Christian Lund i Viborg og også var udsendt som chef for Dancon 5/UNIFIL i Libanon..

Steen fortalte muntert og underholdende om sin karriere i Forsvaret og i særdeleshed om tiden i Prinsens Livregiment under OB Lund.
I en periode var han kompagnichef, og har her blandt andre haft Kronjyllands egen Jacob Møller som værnepligtig i sit kompagni
 

og så var der også lige dengang . . . . .

     

Tak for det Steen . . . . . . . . .

=================================================================================

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================