Set og sket i 2021:                                                        
Siden er sidst opdateret 20. november 2021 13:56

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

 

Torsdag den 18. november 2021 sov medlem nr. 3540 Børge Larsen stille ind på Plejehjemmet, hvor han tilbragte sin sidste tid. Han kunne til januar være fyldt 88 år.
Indtil han for et par år siden måtte flytte på plejehjem, boede han sammen med hustruen Ida på Egevej i Assentoft, hvor de også for et par år siden kunne fejre Diamantbryllup (60 års ægteskab).

Børge blev i 1959 udsendt til Danor bataljonen i Gaza på hold 6, men allerede inden da var han udsendt til Det Danske Kommando i Tyskland, hvor han gjorde tjeneste på Aurich halvøen i det nordvestlige Tyskland ud mod Atlanterhavet.

Han blev medlem af De Blå Baretter i 1992 og fungerede i en lang periode som lokalforeningens faste fanebærer, og han modtog i 2012 foreningens fortjensttegn, men måtte lade sig pensionere fra funktionen, da bentøjet begyndte at svigte.
Billedet er fra generalforsamlingen 2017, hvor han fik medaljen for 25 års medlemsskab af foreningen.

Personligt har jeg kendt Børge i mange år, idet han i en årrække var formand for Fodslaw Randers.
I denne periode var han og Ida trofaste hjælpere på Hærvejsmarchen, hvor mange af foreningens medlemmer inklusiv jeg selv nød godt af deres initiativ.

I arbejdslivet kørte Børge bus og var sidst skolebuschauffør inden, han sluttede sit arbejdsliv som ejendomsfunktionær i Randers Boligforening.

Sidst Børge var med, var da vor Mindesten i 2018 blev afsløret på Randers Havn.
Tak for mange gode stunder, Børge. Du vil være savnet.

Æret være Børges minde !
Knud Spangsø

   

Børge bisættes fra Sct. Peders kirke i Randers på fredag den 26. november kl. 12.00

================================================================================

24. oktober -  FN Dagen

     

 

   

 

=================================================================================

Den 13. oktober 2021 mistede vi medlem nr.: 8153 Poul Bredgaard, Randers.

Han var udsendt til Gaza på Hold 6, Coy Hansen.

Poul var født den 10. juni 1932, og han kunne således næste sommer være fyldt 90 år.

 

Tilbage i 1960'erne arbejdede jeg sammen med Poul i Fa. S. C. Sørensen i Randers.

Han i afdelingen for "Bolte", og jeg i afdelingen med værktøjsmaskiner. Vi fik tit, når lejlighed bød sig, en god FN snak.

Da DV i oktober 1968 blev stiftet (som De Blå Baretter), forsøgte jeg at få ham med i foreningen, men han var engageret i

andre sammenhænge.

 

Da jeg i 1971 forlod S. C. S. mistede jeg kontakten med ham, men i 2007 blev han medlem af DV.

Han blev herefter en jævnlig gæst til vore arrangementer indtil, Corona i 2019 satte en stopper for vore aktiviteter.

Poul deltog sidste gang i generalforsamlingen i 2019.

 

Vi ville gerne have været til stede med fanen ved bisættelsen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre.

 

Æret være Pouls minde !

Knud Spangsø

 

================================================================================

13. oktober - Sten Boye Poulsen

     

 

   

 

=================================================================================

7. - 10. oktober - Veteranmesse

     

 

   

 

=================================================================================

18. september - Sea War Museum

     

 

   

 

=================================================================================

8. september - Flemming Høgh

     

 

   

 

=================================================================================

5. september - Flagdag

     

 

   

 

=================================================================================

18. august - Generalforsamling og Helstegt pattegris

     

 

   

 

=================================================================================Fanekommando på vej

 

Tirsdag den 29. juni var det Årsdagen for henrettelsen af Hvidstengruppen.
 

 


Fanerne er på plads


Chefen for Hjemmeværnskompagni Hvidsten KN Finn Bødtker taler

De otte henrettede medlemmer af Hvidstengruppen

=================================================================================


Faneborgen på plads i salen

Så fik DV Kronlylland en ny Fane

 

Tirsdag den 15. juni var det Valdemarsdag.

Valdemarsdagen var arrangeret af Danmarkssamfundet i den store hal på Århus Rådhus.

Der var taler af Formanden for Danmarkssamfundet og Århus' Borgmester Jakob Bundsgaard.

Fra Danmarks Veteraner Kronjylland deltog Formand Hans Christian Mortensen og Næstformand Erik Bugge, samt Webmaster, fotograf og Ressource Knud Spangsø.

Fanen er nu sendt til Ålborg Flagfabrik for at blive forsynet med logoer og navn.
 

 


Hjemmeværnet orkester underholdt

Fanerne bæres ud efter ceremonien


Fanerne klappes ud

=================================================================================


OS Poul Larsen fører Fanerne ind

Formanden holder tale

 

Lørdag den 29. maj var det Peace Keepers Day.
Kun 10 havde trodset Coronaen og var mødt frem for at markere PKD.

Efter ceremonien ved Mindestenen fortrak vi til  den hyggelige Marinestue, hvor vært og formand Lars Gjættermanns stedfortræder viste sig at være et af vore egne medlemmer, Knud Guldhammer Kristensen, som havde påtaget sig værtsrollen.

Vi havde medbragt kaffe og smørrebrød, og der var som sædvanligt
Blå Thor i køleskabet.

Vi havde et par hyggelige timer i hinandens selskab inden, vi igen gik hver til sit.

 


Faneborgen på plads

Hygge i Marinestuen


Kransen er lagt og der hilses

=================================================================================

I foråret 2021 mistede Kronjylland et medlem

712376 Hans Michael Paulsen, boende på Nålemagervej i Randers.

Han var udsendt til Cypern ad flere gange.

Først i 2 år på holdene 10, 11, 12, 13 og 3 år senere på hold 20.

Han havde kun været medlem af Danmarks Veteraner nogle få år, indmeldt i 2017.

Vi ville gerne have været til stede med fanen ved bisættelsen, men da vi først

erfarede om dødsfaldet efter bisættelsen, var dette ikke muligt.

Michael ville den 6. juni være fyldt 75 år.

Han var ikke den flittigste gæst til vore arrangementer, men måske var det på grund af sygdom.

Han deltog dog i generalforsamlingerne i 2018 og 2019. Billedet er fra 2018.

 

Æret være Michaels minde !

 

================================================================================


Velkomst ved Formanden

  Søndag den 4. april 2021 var også Påskedag

NATO's fødselsdag blev i Coronarestriktionernes skygge markeret af en lille trofast skare ved Mindestenen på Randers Havn.

Efter en velkomst ved Formand Hans Christian Mortensen lagde han selv en krans fra Danmarks Veteraner, Kronjylland.

Herefter lagde den lokale folketingskandidat, nuværende byrådsmedlem, Iben Sønderup en krans på vegne af Veteranindsatsen i Randers kommune.

Efterfølgende forlagde vi residensen til Marinestuen, hvor vi hyggede os med smørrebrød og kaffe.
 

 

 


Iben har lagt en krans

Formanden har lagt en krans

Efter ceromonien

Den trofaste skare trodsede Coronaen

Et godt makkerskab

Så er der hygge i Marinestuen

Så er "vi" kommet på plads på væggen

=================================================================================

10. februar - Generalforsamling og Gule ærter

     

Det måtte vi tænke os til i år. Grundet forsamlingsrestriktioner kunne generalforsamlingen IKKE gennemføres.
Hvis vi er heldige, kan det MÅSKE blive i juni måned i stedet for. Vi krydser fingre.
Coronarestriktionerne er lettet så meget, at generalforsamlingen bliver den 18. august og på sædvanlig vis.

   

 

=================================================================================

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================