Foredragsaften.

Onsdag den 13. september kl. 19:00 i Veteranhuset, Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ.

Program ikke fastlagt.