Indmeldelse og kontingent

Hvem kan blive medlem?
Enhver der har gjort, eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (f.eks. FN-medalje, NATO-medalje, Forsvarets medalje mv.) kan blive medlem af Danmarks Veteraner.

Det er også muligt at blive “støtte medlemskab” hos Danmarks Veteraner. Eneste forskel fra ordinær medlemskab er, at man med et “støtte medlemskab” ikke har stemmeret på de lokale generalforsamlinger. Ellers er alle de andre fordele ved at være medlem hos Danmarks Veteraner de samme. Kontingentsatserne er også de samme.

Ønsker du at blive medlem/støttemedlem i Danmarks Veteraner Kronjylland vil det være ønskeligt at du anfører dette ved indmeldelsen.

Årskontingentet er kr. 380 og følger kalenderåret. 
Det første kalenderår som nyt medlem er gratis.

Kartoteksføreren fremsender det første girokort sammen med velkomstbrevet. Via oplysningerne på girokortet kan man med fordel tilmelde fremtidige kontingentbetalinger til PBS.

PBS-nummer: 04248783 – Deb.Gr.Nr.: 00001 – Kundenummer = Medlemsnummer

Man skal selv sørge for tilmelding til PBS i sit pengeinstitut/netbank.

HERVED SPARER DU KARTOTEKSFØREREN OG DIN FORENING FOR AT FREMSENDE RYKKERE FOR KOMTINGENT.

Betaling kan også foretages ved overførsel til Danmarks Veteraners bankkonto reg.nr 4716 kontonr. 473 152 3649 eller MobilePay 10093. HUSK AT ANFØRE NAVN OG MEDLEMSNUMMER .

Danmarks Veteraners medlemsblad “Danmarks Veteraner” udgives 4-6 gange årligt.