NATO’s årsdag

Vi starter ved mindestenen på havnen.

Danmarks Veteraner Kronjylland inviterer veteraner og pårørende, samt interesserede til

FEJRING AF NATO’s 75 ÅRSDAG
TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 1700
VED MINDESTENEN PÅ RANDERS HAVN

Kaptajn, Finn Bødtker, chef for Hjemmeværnskompagni Hvidsten er taler.

Efterfølgende er der et mindre traktement og socialt samvær i Marinestuen.

Tilmelding med oplysning om du er veteran eller pårørende på tilmelding@dv-kronjylland eller vores hjemmeside www.dv-kronjylland.dk SENEST den 1. april.

I forbindelse med de seneste arrangementer har vi desværre oplevet at tilmeldte ikke dukker op. Vores gratis arrangementer er forbundet med udgifter til foreningen til bl.a.  forplejning!
Derfor: Lad være med at tilmelde dig før du er sikker på, om du kommer – eller i det mindste meld afbud.